בצמיחה עסקית

צמיחה עסקית היא שלב בו העסק מגיע לנקודת התרחבות ומחפש אפשרויות נוספות להפקת רווחים נוספים. צמיחה עסקית היא פונקציה של מחזור החיים העסקי, מגמות הצמיחה בתעשייה ורצון הבעלים ליצירת ערך הון עצמי.